110-sentralen

Møre og Romsdal 110-sentral KF

Vi har det regionale ansvaret for mottak av nødmelding på 110 om brann, redning og akutt forurensning for 36 kommuner i Møre og Romsdal.

Brann eller ulykke?

> Ring 110 for nødmeldesentralen

Bare snakke med 110-sentralen?

> Ring servicenr. 70 11 99 99

Aktuelt

Vær spesielt oppmerksom i trafikken nå!

Det nærmer seg skolestart. Mandag 21. august starter skolene i Møre og Romsdal opp igjen etter sommerferien, og det vil bli mange barn som vil ferdes i trafikken.Husk det er store forskjeller i modenhet...

> Se alle