110-sentralen

Årsmelding 2019

rsmelding 2019 110 sentralenMøre og Romsdal 110-sentral KF har det regionale ansvaret for mottak av nødmelding på nødnummer 110 om brann, ulykke, redning og akutt forurensing for 36 kommuner i Møre og Romsdal. Nødmeldetjenesten er en samfunnskritisk funksjon. Tjenesten er publikums inngangsport til nødetatene, og samfunnets forventninger til tjenesten er høy.

Møre og Romsdal 110-sentral KF er en fagsentral med dyktige medarbeidere som har høy kompetanse, og disse har i gjennom året vært en viktig støttespiller for våre eierkommuner. Vi får gode tilbakemeldinger på de tjenestene vi leverer, må vi kunne si at varene er levert og være stolte av det!

Last ned årsmeldingen 2019 ved å klikke på bilde.

Brann og uhellstatestikk 2019

Økende skogbrannfare inn mot 1. mai-helgen

Bål engangsgrillI følge skogbrannindeksen hos yr.no er skogbrannfaren i Ålesund kommune økende inn mot kommende helg, og etter værmeldingen ser det ut til at dette skal holde seg oppe.

Vi ber derfor innstendig om at alle opptrer med ekstrem forsiktighet ved omgang med åpen ild, slik at vi slipper unødige utrykninger og eventuelle skader i en allerede krevende tid.

Vi minner også om det generelle forbudet mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen!

Mer informasjon om skogbrannindeksen finner du her: https://www.yr.no/spesialvarsel/skogbrannfare.html

Andre relevante nettsteder:

http://www.sikkerhverdag.no 

http://www.dsb.no

http://www.åbv.no

Generelt bålforbud 15. april - 15.september

BålforbudI følge brannlovgivningen er det generelt i landet ikke tillatt å gjøre opp ild nær skog og mark i tiden 15. april til 15. september. Men Ålesund Kommune har egen forskrift der åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med noen unntak. Les lenken nedenfor.

Ålesund kommunes regler for bålbrenning.

Alle innbyggere har en generell plikt til å vise aktsomhet for å unngå brann i følge forskrift om brannforebygging - den enkeltes plikt til å forebygge og begrense skadevirkningnene ved brann, eksplosjon og annen ulykke

For oppdatert informasjon om skogbrannfare i ditt distrikt, sjekk Meteorologisk Institutts skogbrannfareindeks.

Bråte- og avfallsbrenning

I Ålesund Kommune er det totalforbud mot bål/bråte- og avfallsbrenning. Alle dispensasjons søknader om avfallsbrenning må sendes Ålesund kommune, VH Vann, avløp og renovasjon. 

Helse, miljø og trivsel - også for naboen

Åpen ild representerer alltid en brannfare. Brannfare og hensyn til innbyggernes helse, miljø og trivsel ligger til grunn for forbudet mot bål og avfallsbrenning i Ålesund kommune, vedtatt av bystyre 7.april 2011. For mange representerer den lyse årstid med hagearbeid, avfalls- og bålbrenning lutter glede. For de som sliter med astma eller – allergilidelser, kan den være en plage.

Les også Dette gjør du ved skogbrann

Advarer mot bruk av åpen ild i nærheten av skog og mark

grillbålLørdag hadde vi nydelig vær, folk benyttet anledningen til å kose seg ute med enganggrill eller kaffebål. Kombinasjonen bål, tørt gress og vind gjør at vegitasjonen lett kan ta fyr. 

Ilden kan spre seg lynraskt, derfor advarer vi alle mot bruk av åpen ild i nærheten av skog og mark nå.

Bekymret for brannsikkerheten?

branntipsBrannvesen over hele landet har opprettet en nettsiden som heter www.branntips.no. Totalt er det 101 brannvesen og 274 kommuner som er med på denne nasjonale nettsiden.

Uten bekymringsmeldinger og tips fra publikum, pårørende, naboer og andre når vi ikke de som trenger vår hjelp. Derfor har brannvesen over hele landet laget ei nasjonal nettside som skal brukes til bekymringsmeldinger til ditt lokale brannvesen.

TIPS TIL HVA SKAL DU SE ETTER?
Her er noe av det du kan ser etter og som kan hjelpe:
1. Finnes tilstrekkelig antall og riktig plasserte røykvarslere, gjerne seriekoblet? (Nytt krav fra 1.1.16: Minst én i hver etasje)
2. Finnes tilstrekkelig og godkjent slokkeutstyr, og er beboer i stand til å ta det i bruk.
3. Er rømningsveier frie, og er beboer i stand til å evakuere for egen hjelp.
4. Er komfyren utstyrt med komfyrvakt? Mange branner oppstår på kjøkkenet.
5. Rot kan i mange tilfeller øke brannfaren, sperrer rot for muligheten til å rømme ved en evt. brann er dette til bekymring. (Vurderer alltid rotet i sammenheng med beboers adferd og forutsetninger for rømning.)

Kan du hjelpe til med å rette opp i de ting som er nevnt ovenfor, har du redusert brannrisikoen hos noen. Kan du ikke hjelpe kan en bekymringsmelding via www.branntips.no  kanskje hjelpe?  TAKK FOR AT DU BRYR DEG! 

ER DU BEKYMRET FOR BRANNSIKKERHETEN?
Ser du noe som er brannfarlig eller vet du om noen du tror bor brannfarlig? Da kan du fortelle oss om det på www.branntips.no

Det kan være at du tror noen bor farlig et sted det ikke er lov å bo. Eller kanskje du har en nabo som du tror ikke greier å ta vare på sin egen brannsikkerhet. Kanskje du har mistanke om at noen oppbevarer mye brannfarlig stoff på eiendommen sin. Eller du er på kino, arrangement eller annet offentlig sted og du opplever noe som er utrygt når det kommer til brann og rømningsveier. Da håper vi du sender oss en bekymringsmelding på nettsiden www.branntips.no.