110-sentralen

Bilferie? Sikre alle løse gjenstander i bilen!

SIKRE LØSE GJENSTANDERJo flere ting du har med deg på tur, desto større er sjansen for katastrofale følger. Visste du at den vanligste årsaken til alvorlige skader i trafikken er usikret bagasje og løse gjenstander i bilen? En halvliters drikkeflaske som ligger løst kan faktisk få en vekt på 15 kilo om du bråbremser eller kolliderer i 50 km/t.

Usikret bagasje og løse gjenstander i bilen, er den vanligste årsaken til arlvorlige skader i trafikken?
Det skal ikke så mye til å sikre alle løse gjenstander i bilen. Og hvis hele familien har litt fokus på akkurat dette under hele ferien, så vil det begrense skadene betraktelig ved en eventuell kollisjon.

Riktig pakking i bagasjerommet
Skal du pakke bilen full, er det spesielt viktig å pakke riktig i bagasjerommet. Sett ekstra store og tunge ting lavest mulig og helt innerst mot seteryggen. Dette gir lavt tyngdepunkt og bedre kjøreegenskaper for bilen.

Plasser de letteste tingene ytterst og ikke pakk høyere enn seteryggen med mindre du har gitter i bilen. Bruk også nett og skjerm til å trekke over bagasjen.

Et godt tips
Pakke i bagger, og ikke kofferter. Da er det enklere å utnytte plassen og små hulrom i bagasjerommet. Ikke glem at nødutstyret ditt fortsatt må være lett tilgjengelig når alt er på plass. Varseltrekant og førstehjelpsutstyr legges derfor i front slik at du enkelt får tak i det.

Å bruke litt ekstra tid på å pakke riktig, øker sikkerheten til deg og dine kjære.
Dersom du har skiboks må du vite hvor mye vekt den tåler. Boksen er ikke laget for å bære tung bagasje, og maksvekten bør ikke overskrides.

Tenk nøye på vektfordelingen.
Bilens kjøreegenskaper endres nemlig om den blir for baktung – så sjekk vognkortet for tillatt totalvekt.

Skal du feriere med campingvogn - pass vekten.
Når du kobler en campingvogn til bilen øker bilens bakakseltrykk med mellom 40 og 100 kilo - vekt det er så lett å glemme når bagasjerommet proppes fullt av alt du har av ferieutstyr. Resultatet kan bli at bilens maksimale bakakseltrykk overskrides.
Selv om det er god plass i vogna er det ikke bare å laste inn. Det er viktig at du ikke overskrider vognens maksimalt tillatte vekt.

Ved pakking er det viktig med god planlegging! GOD FERIE.

Tenk brannsikkerhet også i båt.

båtlivNå som båtsesongen er i gang, ønsker vi å minne om at i alle fritidsbåter med overnattingsmuligheter er det viktig å sørge monterte røykvarslere og fastmontert håndslokker i tilfelle brann.

Kombinasjonen lett antennelige materialer og brannfarlig væsker og gasser, gjør at det kan stå om sekunder når det først begynner å brenne ombord. Begrensede rømningsmuligheter fører i tillegg til at situasjonen raskt blir kritisk for de som er ombord, enten båten er til sjøs eller ligger fortøyd i en havn som gjerne er tettpakket med båter.

Tenk brannsikkerhet også i båt

Det er mye som kan gjøres for å sikre fritidsbåten mot brann. I en båt med liten plass og trang innredning  kan en brann få store konsekvenser. Det er viktig å tenke brannsikkerhet før man legger fra kai, midtfjords kan det være for sent.

Brann kan også oppstå mens man er fortøyd i en tettpakket havn. Ha derfor en plan for rask evakuering, dersom det tar fyr i en nabobåt. Ombord i båt gjelder også vanlig forsiktighet og årvåkenhet ved bruk av fyrstikker, stearinlys og røyking.

Invister i egen sikkerhet til sjøs, her er noen tips:

 • søl ikke bensin eller olje
 • gassanlegg, koke- og varmeapparater må innstalleres, kontrolleres og repareres av fagfolk
 • innstallér eventuelt gassvarsler
 • sjekk at elektriske apparater er i god stand og brukes på foreskrevet måte
 • elektriske apparater for innedørs bruk må ikke brukes utendørs
 • sjekk det elektriske anlegge
 • pass særlig på at ledninger ikke er skadet
 • kabel for tilkobling til båthavnas strømforsyning skal være beregnet på utendørs bruk (gummikabel) og være uten skader
 • ildsfarlige væsker må oppbevares i godkjente kanner og sikres mot slingring
 • ha alltid brannslokkingsapparat lett tilgjengelig i båten
 • vær oppmerksom på lekkasjer
 • stopp motoren og slokk sigaretter og åpen flamme før påfylling av bensin eller olje
 • steng alle utløp for bensin, gass eller olje når turen er avsluttet
 • vurder brannsikkerheten i gjestehavnen

Røykvarsler og brannslokkerbrannvarsler

Montér røykvarsler.  Vi sover ikke tryggere i båten enn hjemme, og det er som regel røyken som tar flest liv i branner.  En båt har mindre rom volum og overtennes derfor svært raskt.  En røykvarsler kan varsle deg og dine i tide og hindre at liv går tapt, det kan stå om sekunder. I tillegg til røykvarsler bør også et brannslokkingsapparat være lett tilgjengelig. 

Jevnlig vedlikehold av elektriske anlegg

Mange av brannene i fritidsbåter skyldes som regel feil i elektriske anlegg eller lekkasjer i drivstoffanlegg som følge av dårlig vedlikehold av koblinger, ledninger og slanger. For å redusere brannrisikoen i båt bør elektrisk anlegg og elektrisk utstyr være forskriftsmessig innstallert og blir brukt som forutsatt.  Kvalifisert kontroll, ettersyn og vedlikehold bør gjennomføres før ferieturen starter.

Det er også viktig å sjekke gjestehavnens regler for tilkobling og bruk av strøm.  Sjekk at jordfeilbryter i tilkoblingssøyle faktisk virker.  Bruk bare skjøteledning beregnet for utendørs bruk (gummikabel) og sjekk at kabel, kontakt og plugg er i god stand uten korrosjon og synlige skader. 

Ikke bruk "hjemmesnekrede" elektriske anlegg når du kobler deg til 230 volts strøm i gjestehavnene.  Feil i elektriske anlegg og feil bruk av elektriske produkter, står for nesten halvparten av alle branner i Norge.

Få noen gode råd og tips her: elsikkerhetsportalen

Brannfare ved fylling av drivstoff

Ved fylling av drivstoff og drivstofflekkasjer kan det på kort tid oppstå eksplosjonsartede branner.  Det er viktig å tenke sikkerhet ved fylling av drivstoff. Unngå overfylling, slik at bensinen lekker ut i båten.  Løs bensintank skal tas opp på bryggen før fylling.   

Bensin er farligere enn diesel, men diesel er ikke ufarlig. Diesel som varmes opp, for eksempel som følge av lekkasje med stråle mot varme områder i motorrommet, kan også gi eksplosjonsartet brann.  Husk også at bensin- og gasslekkasjer i båt er farlig fordi gassen er tyngre enn luft og legger seg i bunnen av båten.

Gass krever forsiktighet

Bruk og oppbevaring av gass krever forsiktighet. Sørg alltid for å kontrollere at utstyret er montert slik at det ikke skades eller løsner.  Sjekk også rør og koblinger regelmessig slik at du unngår lekkasje.  Les bruksanvisningen før nytt utstyr tas i bruk og flasker byttes. Ved kjøp av brukt båt bør installasjoner og utstyr kontrolleres av kvalifisert personell.  Dersom det skulle oppstå lekkasje synker Propangass  ned i bunnen av båten, derfor kan installasjon av en gassvarsler kan øke sikkerheten.

Last ned

Ålesund brannvesens brosjyre pdf"Brannsikkerhet i båt"

Les mer om sikkerhet til sjøs her: www.sjovett.no

Nå skal det bli enkelt å sende bekymringsmelding til brannvesenet.

Branntips plakat A3 Side 2Brannvesen over hele landet har opprettet en nettsiden som heter www.branntips.no. Totalt er det 101 brannvesen og 274 kommuner som er med på denne nasjonale nettsiden.

Uten bekymringsmeldinger og tips fra publikum, pårørende, naboer og andre når vi ikke de som trenger vår hjelp. Derfor har brannvesen over hele landet laget ei nasjonal nettside som skal brukes til bekymringsmeldinger til ditt lokale brannvesen.

TIPS TIL HVA SKAL DU SE ETTER?
Her er noe av det du kan ser etter og som kan hjelpe:
1. Finnes tilstrekkelig antall og riktig plasserte røykvarslere, gjerne seriekoblet? (Nytt krav fra 1.1.16: Minst én i hver etasje)
2. Finnes tilstrekkelig og godkjent slokkeutstyr, og er beboer i stand til å ta det i bruk.
3. Er rømningsveier frie, og er beboer i stand til å evakuere for egen hjelp.
4. Er komfyren utstyrt med komfyrvakt? Mange branner oppstår på kjøkkenet.
5. Rot kan i mange tilfeller øke brannfaren, sperrer rot for muligheten til å rømme ved en evt. brann er dette til bekymring. (Vurderer alltid rotet i sammenheng med beboers adferd og forutsetninger for rømning.)

Kan du hjelpe til med å rette opp i de ting som er nevnt ovenfor, har du redusert brannrisikoen hos noen. Kan du ikke hjelpe kan en bekymringsmelding via www.branntips.no  kanskje hjelpe?  TAKK FOR AT DU BRYR DEG! 

ER DU BEKYMRET FOR BRANNSIKKERHETEN?
Ser du noe som er brannfarlig eller vet du om noen du tror bor brannfarlig? Da kan du fortelle oss om det på www.branntips.no

Det kan være at du tror noen bor farlig et sted det ikke er lov å bo. Eller kanskje du har en nabo som du tror ikke greier å ta vare på sin egen brannsikkerhet. Kanskje du har mistanke om at noen oppbevarer mye brannfarlig stoff på eiendommen sin. Eller du er på kino, arrangement eller annet offentlig sted og du opplever noe som er utrygt når det kommer til brann og rømningsveier. Da håper vi du sender oss en bekymringsmelding på nettsiden www.branntips.no.

Årsmelding 2018

Forside årsmelding 2018Møre og Romsdal 110-sentral KF har det regionale ansvaret for mottak av nødmelding på nødnummer 110 om brann, ulykke, redning og akutt forurensing for 36 kommuner i Møre og Romsdal. Nødmeldetjenesten er en samfunnskritisk funksjon. Tjenesten er publikums inngangsport til nødetatene, og samfunnets forventninger til tjenesten er høy.

Møre og Romsdal 110-sentral KF er en fagsentral med dyktige medarbeidere som har høy kompetanse, og disse har i gjennom året vært en viktig støttespiller for våre eierkommuner. Vi får gode tilbakemeldinger på de tjenestene vi leverer, må vi kunne si at varene er levert og være stolte av det!

Last ned årsmeldingen 2018 ved å klikke på bilde.

Brann og uhellstatestikk 2018

Små barn mest utsatt for brannskader.

Barn mest utsatt1Hvert år får 15.000 barn og voksne behandling for brannskader etter uhell med blant annet kokende vann og varme panner. Har du tenkt igjennom dine vaner og hva du kan gjøre for å forebygge at dette kan skje?

Gode råd for å forebygge brannskade hjemme.

 • Plasser kaffe/te koppen utenfor rekkevidde for barna.
 • Ikke drikk noe varmt mens du ammer.
 • Hold barnet ute av kjøkkenet ved matlaging evt. ha barnet i en lekegrindBruk kasserollevern, eller sett alltid kjeler, vannkoker og kopper langt inn på benken.
 • Bruk kraner med barnesikring.
 • Sørg for at varmtvannet i kranen ikke går over 50 °C ved å sette ned temperaturen på varmtvannsbeholderen.
 • Forlat aldri et barn på badet, eller la de være alene med eldre søsken som kan skru på varmtvannet.
 • Hold døren til badet lukket når det ikke er i bruk.
 • Tøm kjeler og vannkoker straks etter bruk.
 • Vend håndtak fra gryter og kjeler vekk fra fronten på komfyren.
 • Kjenn alltid etter hvor varmt vannet er før du bader barnet.
 • Gjem unna fyrstikker og lightere, og hold barna unna levende lys.

Gode råd når uhellet er ute.

 • Avkjøl straks det forbrente området med ca. 20 graders vann i 20 minutter.
 • For å unngå en generell nedkjøling av kroppen er det viktig at man kun kjøler ned skadestedet.
 • For større områder, bruk dusjen eller nedsenk vedkommende i et lunkent bad.
 • Ved større forbrenninger bør avkjølingen fortsette til du får tak i kyndig hjelp.
 • Hvis du ikke har tilgang til vann kan du bruke en branngel til å kjøle ned og lindre smerter.
 • Ikke bruk oljer eller fete kremer på brannskaden.
 • Klær som sitter fast i såret skal fjernes av lege.
 • Oppsøk lege eller legevakt dersom huden er sprukket, dersom det forbrente område er større en håndflaten til barnet - eller hvis du er i tvil.
 • Oppsøk alltid lege om det gjelder spedbarn.

De aller fleste brannskader på barn skjer i hjemmet og de fleste skjer på kjøkkenet. Når barna river ned varm væske får de brannskaden ofte i nedre del av ansiktet, på brystet, mage og på armene. De brannskadene som skjer på badet er ofte mer alvorlig. På badet kan barna ha gått opp i badekaret eller inn i dusjen og satt på varmtvannet, eller blitt plassert der, og da er det snakk om en større mengde varmt vann. 3-4 dl varmt vann kan gi 15 % brannskade på et barn.

Vi ønsker bevistgjøring og håper dette er nyttig kunnskap om hvordan man selv kan hindre at det skjer brann- og skåldeskader i hjemmet.

Les også:
 Sky ilden det er en landsdekkende informasjonskampanje for å redusere antallet brannskader på person, og formidle kunnskap om hvordan forebygge og behandling av skader som likevel oppstår.