110-sentralen

Tenk sikkerhet ved utleie av båter ol. til turister.

ElvI vårt fylke kommer det et stort antall turister for å fiske og feriere hvert år. Fisketurisme og utleie av båt med utstyr er et område med økende aktivitet i hele Norge.

Dette er en aktivitet som det er knyttet risiko til, og i de siste 10 år har det i snitt omkommet 33 personer hvert år i fritidsbåtulykker.

Husk mange turister er ikke vant til å ferdes i det våte element og tenker heller ikke på sikkerhet på samme måte som vi nordmenn. Det er derfor viktig å vite at det er den som tilbyr forbrukertjenesten båtutleie med tilhørende utstyr som har ansvaret for å vurdere sikkerheten og ha beredskap ved uønskede hendelser.

Informasjon og opplæring
De som leier ut skal gi tilstrekkelig opplæring i bruk av båt og utstyr samt varslingsrutiner ved uhell eller andre hendelser. Slik opplæring vil bidra til at aktiviteten utøves på en tryggest mulig måte i de farvann tjenesten skal foregå. Utleier må til enhver tid vurdere egnetheten til de som skal leie båten eller annet utstyr. Les mer om dette på Direktoratet for sikkerhet og beredskap nettside.

DSB har laga ein informasjonsfilm for fisketurister på desse språka: