110-sentralen

Husk ta vare på de du er glad i. Sjekk røykvarsleren!

Røykvarsler testSå langt i 2018 er 29 personer omkommet i brann. 19 menn og 10 kvinner. I 2017 omkom 26 personer i brann, og 2016 var tallet 39 omkomne, ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Benytt Røykvarslerdagen 1. desember til å bytte batteri og teste røykvarslerne dine.

Test hver måned
Alle røykvarslere bør testes med jevne mellomrom, helst en gang i måneden. Test røykvarsleren ved å holde ”test-knappen” inne noen sekunder. Røykvarsleren skal da starte å pipe. Om den ikke gjør det, må du bytte batteri og gjenta testen, eventuelt kjøpe ny røykvarsler.

Bytt batteri hvert år
Du bør bytte batteri i røykvarsleren minst en gang i året. Gjør det gjerne til en huskeregel å bytte batteri den 1. desember, som er røykvarslerens dag.

Om røykvarsleren gir fra seg korte pip, vil det si at batteriet begynner å bli dårlig. Da må du bytte batteriet straks. Etter at du har byttet batteriet, sjekk at det fungerer ved å trykke på testknappen.

Levetid på røykvarslere
En røykvarsler bør man normalt bytte ut etter åtte til ti år. I rom med mye støv og skitt kan detektoren bli ustabil, og gi falske alarmer, fordi sensoren blir skitten eller støvete. I slike miljø vil levetiden til røykvarsleren være kortere.

 
1. desember fokuseres det på at alle husstander skal ha fungerende røykvarslere. Dette innebærer testing  og batteriskifte hvert år. Vi framhever også betydningen av å ha flere røykvarslere og at disse sammenkobles. Ta deg tiden til å sjekke varsleren din. Husk at i alle hustander er det påbudt å ha både røykvarsler og slukkeutstyr i hver etasje.