110-sentralen

Mye som kan begynne å brenne på en terrasse.

Stump røyken på et sikkert stedjpgDet finnes ingen detaljert statistikk for antall branner som starter på balkonger og terrasser. Men vi rykker ut fra tid til annen på blomsterkasse-branner.

Men brannutrykninger til blomsterkassebranner skjer likevel altfor ofte. Bare i juni måned i 2017 var det seks slike utrykninger i Oslo. Problemet er at folk ikke vet at det kan være farlig. Flere branner starter på denne måten.

Vi minner om at det er bare varme, brennbart materiale og oksygen som skal til.

Det er flere måter slike branner oppstår. At folk samler sigarettstumpene kan føre til ulmebrann. Andre som stumper sigarettene i selve blomsterkassen kan da stå i fare for at det er røtter eller treverk i kassen som tar fyr.

Mye som kan begynne å brenne på en terrasse
En annen viktig ting å tenke på er at på en terrasse er det ofte mye brennbart materiale, for eksempel har mange beboere utemøbler, rekkverk av tre eller terrassebord av tre.

– Det skjer også at folk bruker engangsgriller rett på treverk! Hvor blir fornuften av? Selv ordinære grill- og propangriller må brukes med fornuft og vett.

– Det gjelder å være årvåken og bevisst selv om man sitter i solsteken og koser seg. Og, siden det som regel aldri er installert brannvarslere på terrassen, må man tenke seg ekstra godt om og ikke tro at boligens varslingssystem duger.

Enkle råd for å forebygge branner på balkong og terrasser:

1. Ikke stump røyken i blomsterpotter eller blomsterkasser. Bruk et brannsikkert askebeger med lokk. (Ikke tøm askebegeret rett i avfallsposen. Fukt sneipene godt før de kastes.)

2. Pass på at grillen står i god avstand til vegger og brennbart materiale, slik at strålevarmen ikke kan antenne det.

3. Hvis du har gassgrill må du ikke sette gassbeholderen under gassgrillen når den brukes. Rengjør grillen og tøm fettbeholderen jevnlig. Sjekk slangene for lekkasjer.

4. Glass, briller og blanke flater kan fange sollys og virke som et forstørrelsesglass som antenner ting. Tenk deg derfor om hvor du legger fra deg ting når du selv ikke er til stede på balkongen.