Råd om egenberedskap i tilfelle nasjonal krise

egenberedskap1Du er en del av Norges beredskap. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager.

Vi lever i et trygt og stabilt samfunn der vi er vant til at det meste fungerer som det skal. Livet i Norge er imidlertid helt avhengig av blant annet strøm, vann og internett – og nettopp det er vår største sårbarhet.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ber oss vurdere risiko og sårbarhet i vårt eget hjem.  Uke 44 er den nasjonale egenberedskapsuka 2019. Vi oppfordrer deg til å tenke gjennom hva som kan skje, hvilke konsekvenser det kan få, og hvordan nettopp din familie kan håndtere det. Finn gjerne også ut hvem som kan trenge din hjelp og hvordan du kan bidra.

De grunnleggende behovene de tre første døgnene av en krise er varme, mat, drikke, legemidler, hygiene og tilgang til informasjon. Mange av oss har allerede en god del av det vi trenger for å klare oss selv i noen dager, så det er ofte ikke så mye som skal til for å komme helt i mål.

Du bør tenke gjennom:

Her får du gode ideer til hva som bør være på plass i ditt eget beredskapslager