110-sentralen

Årsmeldingen for 2015 er klar

20160108 134413Årsmelding Møre og Romsdal 110-sentral KF 2015 er nå klar. 2015 har vært et hektisk år med høy aktivitet og mange oppgaver som skulle på plass.

Første halvår var preget av innføringen av nødnett i regionen. Erfaringene med nødnett i 2015 er at nødetatene har fått en ny felles plattform med økte samhandlingsmuligheter som vil bidra til å berge liv i fremtiden.

Tiden etter sommeren ble preget av lokaliserings debatten. Til tross for et hektisk år med mange oppgaver og en kamp for å kunne beholde 110-sentralen i fylket videre, har 2015 vært et produktivt og godt år.

Her kan du laste ned:
pdfÅrsmelding 2015
pdfBrann og uhellsstatistikk 2015