Har du fungerende røykvarsler på hytta?

hytteNå er snøen kommet i fjellet og mange benytter anledningen til å reise på hytta, men mange glemmer at kravene til brannsikkerhet på hytta er de samme som hjemme. Har du fungerende røykvarsler på hytta?

Det er over 400.000 hytter og fritidsboliger i Norge, og hyttebranner har økt i omfang de siste årene. De fleste hyttebranner er forårsaket av menneskelig feil som uoppmerksomhet, uforsiktighet, slurv og mangel på kunnskap.

Her finner du en sjekkliste for brannsikkerheten på hytta

 Husk brannvesenets utrykningstid er ofte vesentlig høyere til en hytte, enn til en bolig.