110-sentralen

Årsmelding 2016

Årsmelding 2016 110 sentralenÅrsmelding Møre og Romsdal 110-sentral KF 2016 er nå klar.
Året 2016 har vært et utfordrende og spennende år med stor aktivitet. Det har vært mye fokus
på fornying og tiltak for å sikre kvaliteten på de tjenestene vi lever. I løpet av året er det investert
og oppgradert på teknisk utstyr for å sikre 100% oppetid. Innføring av nytt alarmmottak er blant
tingene som ble prioritert.

Nedenfor kan du laste ned årsmelding og Brann og uhellsstatistikk:
Årsmelding 2016

Brann og uhellsstatistikk 2016