Enslige eldre mest utsatt for brann.

ELdrePå oppdrag fra DSB har RISE Fire Research gjennomført en analyse av dødsbranner i Norge i perioden 2005-2014. 
Rapporten slår fast at det ofte er menneskelig svikt som forårsaker dødsbranner. Branner med dødelig utfall oppstår oftest i stuen og på soverommet, og den vanligste årsaken er åpen ild, deriblant røyking. 

Når man også inkluderer de brannene som ikke har dødelig utfall, er det matlaging med påfølgende komfyrbrann som topper statistikken.

Vi har alle et spesielt ansvar for å passe på våre eldre mennesker som bor alene – enten det er en forelder, besteforelder, nabo eller bekjent.
Gjør noe som hjelper, sjekk at røykvarsler, komfyrvakt og brannslokker er på plass og fungerer.

Les mer og få nyttige tips:
Enslige eldre dør oftest i brann 
Slik bedrer du brannsikkerheten for eldre.
Trygg hjem for eldre.