110-sentralen

Fyr riktig

peis Pixbay freedownloadVedfyring gir god varme og mye kos. Da er det lett å glemme at man faktisk har et bål midt i stua. Bruk av åpen ild er årsaken til de aller fleste hyttebranner. 
Ved starten av en ny vintersesong, er det derfor spesielt viktig at du sjekker alle ovner og piper nettopp for å unngå pipebrann.

Fyr riktig - unngå brann!

  • Fyr med tørr ved
  • Fyr med riktig trekk
  • Ha gode fyringsvaner – hyppige ilegg med små mengder brensel og frisk varme i ovnen(unngår skade på ovn og pipe)
  • Hvis sotbrann – steng igjen alle ovnsventiler og peisspjeld, hold øye med hele pipa, ring 110
  • Etter sotbrann skal pipa kontrolleres av feier, det er eiers ansvar å avtale dette
  • Husk gnistfanger i peisen

Pipebranner

Oppstår som regel på grunn av at lag av sot og bek antennes. De siste årene har det vært rundt 4000 pipebranner i året.
Pipebranner kan ha temperaturer opp mot 1400 grader, som kan føre til skader på skorstein og omkringliggende strukturer.
Pipebranner kan oppstå som følge av feil på pipe eller ildsted.
Den beste måten å unngå pipebrann på er å fyre med skikkelig tørr ved og god trekk.
Etter en pipebrann, er det meget viktig at feiervesenet får kontrollert om skorstein er skadet, noe den ofte er. Send mail til brannvesenet@aabv.no og avtale til for tilsyn.

Les mer: Feiermesterens Landsforening