110-sentralen

Test av befolkningsvarsling Åknes/Tafjord

TyfonTorsdag 19. april kl. 15.00 vil innbyggere ved flere kommuner langs Storfjorden motta et befolkningsvarsel om fjellskred. Dette er en test av varslingssystemet som Åknes/Tafjord Beredskap IKS utfører.

Åknes/Tafjord Beredskap IKS har på vegne av kommunene langs Storfjorden ansvaret for befolkningsvarslingen. De skal no teste systema, som er en del av fjellskredberedskapen til kommunene.