110-sentralen

  • Hjem

Årsmelding 2014

NødnettÅrsmelding Møre og Romsdal 110-sentral 2014 er nå klar.

2014 var et begivenhetsrikt år som selvsagt ble mye preget av den uavklarte situasjonen rundt den varslede omorganisering av 110 strukturen i Norge.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ville i utgangspunktet redusere antall 110-sentraler fra 22 til 10. Forslaget fra DSB innebar at 110 sentralene i Møre og Romsdal og Namsos skulle legges inn under Sør-Trøndelag 110 - sentral. Dette ville resultert i en ny sentral med et område bestående av ca. 650 000 innbyggere, nærmere 90 kommuner og 177 brannstasjoner. Den store organisatoriske distansen dette ville ført til, ville helt klart gitt en dårligere tjeneste for publikum.

pdfHer kan du laste ned årsmeldingen 2014.