110-sentralen

Om Møre og Romsdal 110-sentral KF

Møre og Romsdal 110-sentral  KF er en døgnbemannet vaktsentral som mottar nødmeldinger om brann, ulykker og katastrofer.

sentral 4Møre og Romsdal 110-sentral KF er kommunalt foretak i Ålesund kommune. Sentralen er samlokalisert med politiets operasjonssentral i Nedre Strandgate 50, Ålesund. 2020 var det syttende driftsåret for sentralen siden etableringen av foretaket i 2004. Styret i foretaket er valgt gjennom regionrådene i fylket. Nordmøre regionråd (ORKIDE), Romsdal regionråd (ROR) og Sunnmøre region råd (SR) har hver sin representant i styret. Vertskommunen Ålesund har styreleder og ansatt representant for foretaket. Bystyret i Ålesund er foretakets øverste organ. Brannsjef i Ålesund er virksomhetsleder for Møre og Romsdal 110-sentral KF som eget foretak.

Møre og Romsdal 110-sentral KF dekker 26 kommuner, 77 brannstasjoner og depot med til sammen ca. 1130 brannpersonell, og med et befolkningsgrunnlag på. 265 238 innbyggere pr. 01.01.2020.

Sentralen har 18 faste og 1 midlertidig ansatt. 3 ansatte jobber i administrasjonen, og 15 faste og 1 midlertidig ansatt går turnustjeneste i en femdelt turnus med fem 3-manns betjente vaktlag. I 2021 starter vi opp med nyetablert stilling som «Fagutvikler» som trer inn i administrasjonen med fokus på operatører og fagutvikling.
Sentralen kjøper merkantile tjenester fra stab i Ålesund brannvesen KF og Ålesund kommune.

Vår Visjon

Vi ønsker å skape best mulig trygghet for:
- Enkeltindividet
- Lokalsamfunnet og fylket