110-sentralen

Organisering

Møre og Romsdal 110-sentral KF er alarmsentral for Møre og Romsdal og er samlokalisert med Politiet i Nedre Strandgate 50 i Ålesund. Vi skal være utrykningspersonellets støttespiller under enhver aksjon. Sentralen ønsker å skape best mulig trygghet - for enkeltindividet - for lokalsamfunnet og for fylket.

Møre og Romsdal 110-sentral KF er bemannet med 15 kvalifiserte operatører og 1 teknikker iht. "Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen" § 7-5 og ledes av en avdelingsleder.

Nød-meldetjenesten er en samfunnkritisk funskjon. Tjenesten er publikums inngangsport til nød-etatene, og samfunns forventinger til tjenesten er høy. Tjenesten skal sikre at befolkningen får rask og riktig hjelp i nødsituasjoner og det forventes at tjenesten til enhver tid er tilgjengelig, effektiv og har høy kvalitet.

Møre og Romsdal 110-sentral KF dekker alle 36 kommunene i fylket (Nordmøre, Romsdal, Sunnmøre), totalt 83 brannstasjoner og ca. 1130 brannpersonell med et befolkningsgrunnlag på ca. 265.000 innbyggere pr. 01.01.2017.

Driftsavtaler

Her finner du driftsavtalene mellom: 

Vedtekter

Årsberetninger

Styret

Verv

Region

Representant

Vara

Valgperiode

Leder

Ålesund kommune

Anne Berit Støyva Emblem

Nora Morken Farstad

2016 - 2019

Nestleder 

SR

Jan Ove Tryggestad, Stranda kommune

Eva Hove, Stordal kommune

2018 - 2021 

Medlem 

ROR

Jan Petter Hammerø, Molde kommune

Tove Henøen

2018 - 2021

Medlem 

ORKIDE

Ragnhild Helseth, Kristiansund kommune

Eilif Magne Leirvik, Sunndal kommune

2018 - 2021

Medlem 

ANSATTE

Tor Ivar Sjåstad

Kjetil Jarl Iversen

2018 - 2019